Kemudahan Blok 2

Kemudahan yang terdapat di Blok 2

Tugu Blok 2


Pili Bomba


Papan maklumat blok


Tanda jalan


Hiasan di jalan masuk blok


Tanda arah ke Kota Tinggi

Kerusi rehat


Bekalan elektrik


Tanda masuk ke Blok 2


Jalan berturap yang selesa


Kemudahan jalan di Felda Blok 2


No comments: